Kontaktní údaje

Vlasta Kodýdková

vkodydkova@seznam.cz

tel: 607 888 695

Nádražní 357

342 01 Sušice

Kurzovné

Cena kurzu se odvíjí dle počtu studentů ve skupině.

Jedná se o celoroční kurzy, ale školné se platí ve 3 splátkách vždy v říjnu, v prosinci a v dubnu. Státní svátky a školní prázdniny se do výuky nazapočítávají, proto se počty odučených hodin v jednotlivých skupinách mohou lišit.